SIEM

Системите за защита на информацията и управление на събитията предоставят възможност за бързо проучване и откриване на причините, отговорни за проблемите и нарушенията в сигурността на вашата мрежа. По този начин вие можете да минизирате разходите от потенциалните заплахи, на които тези събития биха ви изложили.

SIEM решенията предлагани от S&T България осигуряват задълбочен анализ и контрол върху нивото на вашата сигурност. Те ви дават възможност да откриете, управлявате и водите отчетност на заплахите, както и да отстраните бързо и лесно зловредните елементи опитващи се да проникнат в мрежата.

SIEM ви помагат да подържате дейността си в регулаторно съответствие, като могат да бъдат интегрирана част от цялостната ви регулаторна дейност.

Ключови предимства на SIEM системите:

SIEM предоставя холистичен поглед върху нивото на сигурността на всички IT дейности:

• Контрол върху администраторите и всички оторизирани потребители
• Помага за минимизиране на вътрешните заплахи

SIEM осигурява информация относно:

• Вида на заплахите
• Ефекта на тези заплахи върхи ИТ дейностите
• Регулаторния статус (вътрешен, външен, регулаторен)

SIEM ви помага да получите максимална добавена стойност от направените инвестиции за защита на сигурността:

• Използва пълноценно информацията от събитията и дневниците
• Помага ви да планирате по-добре следващите инвестиции, посочвайки ви основни звена където те са нужни