Център за данни

  • Съхранение и защита на данните
  • Сторидж Виртуализация
  • Виртуални десктопи и сървърна инфраструктура
  • Дигитализиране на архиви
  • Бекъп решения
  • Решения за миграция на данни
За всяка организация е от жизнено значение да разполага с високо надеждна ИТ инфраструктура и гъвкави ИТ системи.

S&T България предлага професионално портфолио от лесни за внедряване, икономични и високо ефективни сървърни и сторидж решения, които отговарят на всички специфични потребности на съвременната, динамично изменяща се бизнес среда.

Обхватът на предлаганите от нас продукти включва микросървъри, блейд сървъри, клъстерни решения и POD. Последните сe доставят на принципа до ключ, в контейнер за изчислителни центрове.

Ние сме специализирани в доставката на професионални решения насочени към улесняване на процеса по създаване и управление на виртуални среди и мониторинг на хардуера.

S&T България предлага високо-производителни и мащабируеми SAN и NAS решения в областта на външните запаметяващи устройства, с възможност за покритие на широк набор спецификации.

Ние доставяме и голям спектър от продукти за защита на данните: Интелигентни бекъп решения(лентови библиотеки, специализирани бекъп сървъри), които предоставят възможност за имплеметацията на високо-ефективни стратегии за защита и безпроблемно изпълнение на всички изисквания за архивиране.

S&T България е компания с доказан опит в областта на цялостната десктоп и сървърна виртуализация. Ние предлагаме комплексни решения обхващащи целия цикъл на виртуализация: анализ на капацитета, дизайн и имплементация на проекти, услуги по поддръжка.

Независимо от това дали вие искате да виртуализирате вашата сървърна или десктоп среда, или цялата си настояща инфраструктура, ние можем да ви предложим ефективно решение базирано на специфичните ви потребности и изисквания.