GDPR
S&T България представлява утвърдени доставчици - експерти в изграждането на решения и единна визия за ефективна киберсигурност в контекста на GDPR.