Отдалечен резервен център за възстановяване на данните след бедствия и аварии

  • Сигурност
  • Защита
  • Високотехнологична инфраструктура

Бързото и успешно възстановяване на информацията след настъпило бедствие е жизненоважен компонент от цялостната рамка от дейности насочени към бекъп и архивиране на данни.

S&T разполага със специализиран, високотехнологичен център за съхранение на данни, проектиран в съответствие с най-високите стандарти за сигурност. Ние гарантираме на своите клиенти бързо възстановяване на техните данни и бизнес процеси, без значение от тяхната локация.

Независимо от това дали вашето решение да пренасочите ресурсите си към отдалечен резервен център се основава на необходимостта да се съобразите с нормативната уредба или е базирано на оперативните нуждите на вашия бизнес, ние можем да ви предложим рентабилно решение, проектирано въз основа на индивидуалните ви нужди и изисквания.

Ние гарантираме високо ниво на дупликация на вашата инфраструктура, приложения и данни, което ви дава възможност за ефективна защита срещу непредвидени събития.

Доверявайки се на нашите услуги вие можете да намалите риска от прекъсване и спад в производителността до едно приемливо ниво, като същевременно избегнете високите разходи и осигурите непрекъсваемост на бизнес процесите.