Нуклеарна Медицина

Модерна молекулярна образна диагностика

Imaging 2.0 е революционен подход към терапевтичната среда, която се фокусира върху пациента с по-висока клинична интеграция и колаборация, за да даде като резултат по-нисък разход и по-висока ефективност. Съдържателните пособия увеличават клиничната производителност и намаляват дозата в терпевтичния цикъл в онкологията, кардиологията и неврологията.