Радиационна онкология

Ефективност посредством интеграция

Напълно интегрираните: фотонни, електронни, стереотактични, брахитерапевтични, симулационни, смесване на образи (фюжън), IMRT (интензитет-модулирана лъчелечение) възможности, както и модерното VMAT планиране, налични в SmartArc модула, ви позволяват да извършвате планиране на лечението от една единствена платформа.