Рентгенография

Индивидуално-базирани решения на вашите изисквания към рентгеновата апаратура

Решенията на Philips в областта на рентгенографията се отличават с високи възможности за персонализация. От мобилни единици до цялостно оборудвани цифрови рентгенови лаборатории, те ви гарантират рентгенографско решение, отговарящо на работния процес във вашето лечебно заведение и наличния ви бюджет.