05.05.2014 | Bulgaria

S&T България премина успешно социален SMETA одит

През месец април 2014 година S&T България премина успешно SMETA одит_(Sedex Members Ethical Trade Audits – Социален одит за етична търговия на членовете на SEDEX).

SEDEX е най-голямата уеб-базирана платформа за споделяне на етични данни. Тя е иновативно и ефективно решение за управление на веригата на доставки, което помага на бизнес структурите да намалят риска, да защитят репутацията си и да подобрят своите работни практики. Всички официални членове на SEDEX, какъвто вече е и S&T България, имат право да публикуват и споделят своите SMETA одиторски доклади директно в платформата, като по този начин те стават достъпни за всички потребители на системата.

Oдитът беше проведен от Intertek, водеща международна организация в провеждането на SMETA одити. S&T България получи положителна оценка за своята организация на работа и високите етични стандарти и практики прилагани от дружеството при работа с техните партньори, клиенти и сключването на търговски сделки. Компанията бе отличена и за коректното отношение към служителите си и прилагането на законовите норми в отношенията работодател - служител.

Успешно преминатия одит е поредното доказателство, че S&T България е компания със съвременна визия за бизнеса и ефективен етичен модел на работа. Високата оценка, която получихме е признание за целия екип на компанията и потвърждение за неговият професионализъм, коректност и отговорно отношение към прилагането на най-добрите работни практики.