01.01.2018 | Bulgaria

S&T БЪЛГАРИЯ ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ – ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С WALLIX BASTION

2018 година е белязана с транспонирането на директива и прилагането на регламент - два важни нормативни акта, засягащи нашия бизнес и този на нашите клиенти.

Правилата на Директивата за платежните услуги 2 (PSD2) целят по-добра защита на потребителите, когато плащат онлайн, насърчават разработването и използването на иновативни онлайн и мобилни плащания посредством отвореното банкиране и правят трансграничните европейски платежни услуги по-безопасни.
Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) има за цел да хармонизира законите за неприкосновеността на личните данни в цяла Европа и по този начин да осигури защита и укрепване на неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС, както и промяна на начина, по който организациите в региона доставят поверителност. Новите правила на GDPR засягат широк спектър от практики в областта на информационните технологии и киберсигурността.
Едно от предложенията на S&T България е защитеност на вашите стратегически и критични активи от киберрискове чрез решенията на Wallix за управление на привилегирования достъп. Запознайте се с BASTION Professional - контрол и мониторинг на привилегирования достъп на чувствителни системи и BASTION Enterprise - платформа за работна памет за подпомагане, записване и управление на парола.