19.02.2018 | Bulgaria

S&T България се радва на стабилен растеж

Приходите от дейността на дружеството за 2017 г. достигат 19 милиона евро или с 77 % повече от предходната 2016 г. Създадена през 1993 г. като дъщерна фирма на австрийското S&T AG, през последните седем години българската компания показва стабилен растеж.Публикуваме част от интервюто с г-н Злати Петров - изпълнителен директор на S&T България, дадено за специализираното издание на Computerworld - ИТ Лидери.

Възпитаник на природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов” в Благоевград и „Гьоте“ институт в Хамбург, Германия, Бакалавър по телекомуникации и Магистър по радиокомуникации на Техническия университет в София, с квалификации в бизнес анализ, бизнес моделиране, обектно ориентиран анализ и всички аспекти на софтуерния процес, с професионална кариера като Инженер продажби, Ръководител проекти и Мениджър ИТ решения, Злати Петров поема управлението на S&T България през 2011 г. и довежда дружеството до посочения финансов резултат.

Г-н Петров, като водещ системен интегратор S&T предлага богато портфолио от продукти и услуги. На фона на солидната експертиза и изразителен финансов резултат, кои ваши решения и технологии бихте откроили?

S&T България има доказан опит в проектирането, изграждането и внедряването на цялостни ИТ инфраструктурни решения за нуждите на частния бизнес и държавния сектор. Благодарение на дългогодишния опит, стабилната си партньорска мрежа и високо квалифициран екип, днес компанията е конкурентно-способна и стои стабилно на ИТ пазара. Експертизата ни обединява голямо разнообразие от висококачествени, ефективни и гъвкави решения в няколко ключови области като: анализи и консултиране по оптимизиране на ИТ инфраструктурата на клиентите ни, внедряване на цялостни инфраструктурни и хардуерни решения, проектиране и интеграция на системни решения, поддръжка на хардуер/фърмуер. Наши клиенти са някои от най-големите компании в публичния сектор, телекомуникациите, транспорта и съобщенията, банковия и финансов сектор, преработващата промишленост, комуналните услуги, здравеопазването и ритейл сектора.

Как компанията ви отговаря на големите предизвикателства пред организациите и в публичния, и в корпоративния сектор в ерата на цифровата трансформация и как успявате да запазите интереса на потребителите за дългосрочно партньорство?

На първо място е добрата информираност относно предметната област на приложенията, конкретните изисквания на нашите клиенти, средата, и на тази база постигане на ефективен анализ и оптимални проектни решения. Наши стратегически партньори са водещи международни компании, постоянно развиващи своите специализации и по този начин способни да отговорят адекватно на предизвикателствата пред бизнеса по пътя на цифровата трансформация. В компанията ни работят специалисти по информационни и медицински технологии, бизнес, финанси, управление на качеството. Разполагаме с професионална сервизна мрежа със сервизни бази в София, Варна и Пловдив. Изградили сме ефективна организация, усъвършенстваме нашето портфолио от продукти и услуги, реагираме бързо при промени в нормативната база и при допълнителни изисквания на клиентите.