20.04.2018 | Bulgaria

„S&T България“ с четвърт век история на българския ИТ пазар

В навечерието на 25-ия си рожден ден през 2018 г. S&T България записа 77 % ръст на приходите от дейността за 2017-та

Историята на “S&T България“ започва през първите години на Прехода. Създадена в края на 1993 година като дъщерна фирма на австрийското акционерно дружество S&T AG, компанията отваря врати на българския пазар. В години, през които бизнесклиматът в страната се характеризира с тенденции, като: ограничен достъп до финансиране; административни и регулаторни бариери; непредвидима и постоянно променяща се нормативна уредба; задълбочаваща се демографска криза и нарастващи проблеми на пазара на труда, S&T се изправя пред предизвикателствата, извлича полезното и поставя началото на устойчив растеж. Днес приходите от дейността на българското дружество достигат 19 милиона евро, или за 2017 година са със 77 % повече в сравнение с предходната 2016 година.

Феномен, получил наименованието „информационна пропаст“ между поколенията, “S&T България“ превръща в „мост“. Компанията е един от носителите в страната ни на технологичното развитие и навлизането на новите информационни технологии. S&T залага на приемствеността и днес знае, че за дигиталната трансформация на бизнеса не е достатъчно само използването на възможно най-много технологии. На първо място трябва да има ясна визия за развитие на компанията, а след това да тя да бъде подкрепена с неограничените възможности на тези технологии, свързани със стратегията.

Стратегия, провеждана от визионери, принадлежащи на различни поколения - „Поколението традиционалисти“ (родените в 50-те години на ХХ век), до голяма степен на „Поколението Х“ (родените в 60-70-те години). Днес в разцвета си са предприемачи и приемственици на бизнеса от поколенията „Y“ и „Z“, често наричани поколение „Милениум“ (родените в 80-90-те години). Очакваме включването в бизнеса на Поколението „α“ - родените след 2000 година, които все още са в образователната система.

Този период очертава и друга положителна тенденция - социална йерархия, основана на иновации, качества и достижения. Ръководителите на “S&T България“ са от онези активни предприемачи, които разчитат на иновации и високи темпове на растеж и захранват българския икономически растеж. По данни на НСИ за 2016 година, към настоящия момент са регистрирани около 1 млн. фирми, но само 45% от тях имат някаква икономическа дейност. Около 93% от активните фирми са микропредприятия, т.е. от 0 до 9 заети. Близо 6% са малките предприятия – от 10 до 49 наети. А броят на средните и големите предприятия, със съответно 50 до 250 и над 250 заети, гравитира в рамките 1 %. През последните 6 година са закрити общо 4085 предприятия – 85 големи, 1000 средни и 3000 малки.

През последните 6 години “S&T България“ достига най-високите си стойности. „Финансовите рекорди през 2017 година карат компанията ни да продължи своя вълнуващ ход на растеж ", обяснява Злати Петров, изпълнителен директор на “S&T България“. "През годината се съсредоточихме върху успешното развитие на проекти в частния и публичния сектор, създадохме голяма бизнес стойност чрез изграждането на решения в индустрията на Интернет на нещата. Това затвърди нашата позиция на лидерство на пазара. Планираме да използваме финансовата си мощ за по-нататъшен ръст на продажбите. За тази цел предвиждаме придобивания, с което ще осигурим важно ноу-хау и потенциал за по-нататъшно увеличаване на резултатите ни."