09.07.2019 | Bulgaria

S&T България със силни позиции в "ТОП 100 на технологичните компании в България"

Разгръщане и специализиране в изпълнението на интегрирани решения в областта на водещи отрасли, стъпвайки на разширения капацитет на S&T групата, е характерната ситуация за компанията през 2018 и 2019 г.S&T предоставя собствена IoT 4.0 технология, като предлага вертикални IoT решения и уреди за защита за промишлено, инфотейнмънт, смарт енергийно и медицинско използване. Вниманието на компанията е насочено в предоставянето на решения за интеграция на вградени компютърни системи, изработени и проектирани така, че да работят безпроблемно и дългосрочно в преобладаващо неблагоприятна среда. Високата мащабируемост и надеждност на вградените компютърни модули предоставя благоприятни условия за ефективната им конфигурация в корпоративната структура. Модулният подход при вграждането създава необходимата база за адаптация на апаратурата към специфичните клиентски потребности.

S&T вижда все по-големи възможности за бизнес във водещи отрасли като: авионика, транспорт, комуникации, здравеопазване, сигурност и залага на огромните перспективи, които се откриват пред дружеството с осъществяването на международни проекти.

Компанията продължава успешно да реализира проекти за доставка на системна интеграция и производство на специализирани ИТ решения и решения за здравеопазването с регионален фокус България и гордо демонстрира показателите за своя устойчив финансов растеж.

За четвърта поредна година ICT Media награди победителите в класацията на 22-ото специализирано печатно издание “Топ 100 на технологични компании в България".

И тазгодишната класация се проведе въз основа на обективни финансови критерии - печалбата и брутните приходи от дейността за 2018 г. на български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на родния пазар. На базата на подадената от организациите информация се прави сравнителен анализ.

Проектът съдържа 8 основни категории по сектори и две големи награди – на доставчиците на телекомуникационни услуги и на фирмите, разработващи, доставящи и внедряващи решения и услуги в областта на информационните и комуникационни технологии.

Тази година отонво S&T България отстоява силните си позиции в категориите "TOP System Integrators", "TOP ICT Distributor" и "TOP Communications". Постъпленията на компанията от специфични за дейността й ИТ услуги и продукти, които не попадат под определението на останалите категории, отреждат на S&Т третото място.