Медицинска техника

     Компютърна томография
Заедно
преобразяваме
грижата за
пациентите

            Нуклеарна медицина
       
Модерна
молекулярна
образна
диагностика

     Радиационна онкология
Ефективност
посредством
интеграция

            Рентгенография
        
Индивидуално-базирани
решения за
рентгенова
апаратура

      Интервенционална рентгенова
диагностика
Модерни
интервенционални
процедури
             Магнитно-резонансна образна
диагностика
       
Високо-
технологични
и същевременно
лесни за работа

     Мобилни C-рамена
Съвременни
технологии
за по-добра
пациентска
грижа

            Ултразвук
       
Представяне
на новата ера
в най-високия
клас
ехография

     ЕКГ Диагностика
Внедряваме
иновациите
в ЕКГ
диагностиката

             Спешна медицинска помощ и
реанимация
       
Лидер в областта
на медицинската
помощ и
реанимацията

     Пациентни монитори
Предоставяне
на винаги
точна и ясна
информация

            Грижа за майката и детето
       
Ваша страст,
наша
отговорност

     Болнично обдишване
Иновации,
които имат
значение

            Клинични ИТ продукти
       
Оптимизира
грижите за
пациентите

     Медицински консумативи