Клинични ИТ продукти

Оптимизира грижите за пациентите, посредством представяне на точната информация в точното време на точните хора

Philips оказва подкрепа на потребителите, заети в системата на здравеопазването посредством рационализиране на управлението и анализ на клиничните данни, генерирани от диагностични системи за визуализация, кардиологично оборудване, и пациентни монитори. Компанията подпомага медиците по време на целия процес на лечение, чрез ефективен пакет от решения насочени към оптимизация на работния процес и грижата за пациента, които работят безпроблемно с наличната информационна система в лечебното заведение.

За повече информация последвайте линка