ObserveIT

Проследявате ли най-бързо разрастващата се заплаха за вашите корпоративни данни?
ObserveIT е основновоположник в областта на продуктите насочени към наблюдение и проследяване на потребителската активност и единствената компания, осигуряваща персонализирани функции за анализ, сигнализиране на нередности и възможност за ефективно събиране на неопровержими доказателства. Изцяло софтуерно-базираното решение предлагано от ObserveIT позволява на организациите да проследяват дейността на потребителите във всяка една система и да записват всяко тяхно действие, натискане на клавиш, приложение или файл, който достъпват. Посредством функциите за сигнализиране на подозрително поведение и осигуряване на нагледни доказателства ObserveIT помага на компаниите да предотвратят загубата на критична информация и отговаря в пълно съответствие на PCI, HIPAA, SOX, и ISO регулациите.