Управление на проекти

S&T България притежава доказан опит в управлението на проекти. Нашата експертиза е базирана на многобройни и успешно реализирани проекти в областта на ИТ и медицинския сектор.

В S&T знаем, че управлението на един проект е сложен и често продължителен процес, в който всеки отделен компонент има своята важна роля за постигането на цялостен успех. Въз основа на това ние възприехме редукционисткия подход като водещ инструмент за управление на проекти.

Нашият екип обединява експерти с богат професионален опит и квалификация в различни области като развитие на бизнес процеси, управление на процесите, бизнес инженеринг и др., които са готови да ви подкрепят в рамките на целия процес по разработване и изпълнение на проекта.

S&T разполага със специалисти сертифицирани по следните международно признати методологии в областта на управлението на проекти:
  • Promet: Институтът по Управление на информацията към университета „St. Gallen“ е разработил метод наречен „бизнес инжинеринг“, който регулярно се доразвива, благодарение на приноса на бизнес практици и университетски преподаватели. IMG The Information Management Group, дъщерна компания на S&T, в близко сътрудничество с университета, разработи набор от инструменти за управление на проекти, наречен PROMET ® (PROcess METhod). Той прецизира подхода за инженеринг и предвижда процедури и шаблони за често срещани видове проекти и ситуации.


  • PRINCE2: PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) е процесно-базиран метод за ефективно управление на проекти. PRINCE2 е широко използван стандарт, от правителството на Обединеното кралство и частния сектор, както в Обединеното кралство, така и в международен план.


  • PMI: PMI е водеща асоциация на експертите в областта на управлението на проекти. PMI е активно ангажирана в дейности по застъпничество за професията „Ръководител проекти”, за създаване на професионални стандарти, провеждане на изследвания и предоставяне на достъп до информация и ресурси. PMI определя управлението на проекти като "прилагане на знания, умения, инструменти и техники за широк спектър от дейности, с цел да отговарят на изискванията на дадения проект." С близо 242 000 притежатели на акредитация от цял свят, PMI Project Management Professional (PMP®) е най-широко признатия сертификат за професионалистите в тази област.