ERP системи

ERP решения за вашия бизнес

  • Управление на проекти
  • Бизнес и консултиране
  • Имплементация
  • Индивидуално програмиране
  • Миграция на данни
  • Професионално обслужване
  • SAP/Infor/Microsoft
ERP системите са кръвоносната система на бизнес организациите и имат ключова роля в техния прогрес.

Днес компаниите се сблъскват с все повече предизвикателства, във връзка с консолидирането на информационните потоци и намаляването на оперативните си разходи. Ето защо, правилно и успешно внедреното ERP решение има жизненоважно значение, за преодоляването на тези предизвикателства.

Благодарение на дългогодишния си опит и високо квалифициран екип, S&T може да осигури на своите клиенти професионални услуги в процеса на целия жизнен цикъл на ERP системата – от имплементацията до поддръжката.

Ние предлагаме широко разнообразие от услуги – от анализа на клиентските потребности до внедряването на продукта, обобщаването на спецификациите и изготвянето на списъците с изисквания. Това включва и професионални обучения за работа със системата.

S&T може да осигури и допълнителен набор от услуги, произтичащи от други сегменти. Те включват имплементацията на индивидуално програмирани решения, сигурно и персонализирано предаване на мобилни процеси от мобилни устройства, както и изнесено управление на хардуерът и софтуерът, използвани в работата на съответната система.

Въз основа на установените дългогодишни, стратегически партньорства S&Т притежава конкурентен опит в разработването, доставката, поддръжката и управлението на ERP решения от няколко реномирани доставчици - SAP, INFOR, Microsoft. Това ни дава възможност да предложим на нашите клиенти гъвкави и ефективни решения, основани на индивидуалните им нужди и бизнес специфики.