Управление на печатните услуги

Имате ли усещането, че разходите ви за хартия са необосновано големи? А може би сте се сблъсквали с проблеми свързани с информационната сигурност на документооборота във вашата организация?
Ние можем да предложим точното решение за вашите проблеми с печатните процеси.

Предоставяните от S&T услуги за управление на печата ви дават възможност да намалите осезателно разходите си за принтиране, да увеличите продуктивността си и успоредно с това да оптимизирате вашия документооборот.

Ние предлагаме индивидуални технически консултации и професионално обслужване от предварителния анализ на печатните процеси до внедряването на избраните решения.

Нашият индивидуално базиран подход за управление на печатната дейност е проектиран така, че вие да получите максимална възвръщаемост от направената инвестиция.
Какво предлагаме:
  • Предварителен анализ
  • Отстраняване на откритите неизправности
  • Поддръжка
  • SLА
  • Мониторинг
  • Подробен доклад на резултатите