Системен интегратор и производител на специализирани ИТ продукти

S&T AG е един от лидерите в сферата на системната интеграция, аутсорсинга и предоставянето на комплексни ИТ решения в Централна и Източна Европа.

Новини
 • S&T България е партньор на Canon в изграждането на решения за офиса

  S&T България е партньор на Canon в изграждането на решения за офиса

  Управляваните услуги за печат и документи (MPDS) са реална възможност за клиентите да приложат цялостна стратегия за трансформация, която гарантира бъдещето на техните решения за управление на физическа и дигитална информация, като същевременно предоставя значителни подобрения в продуктивността и сигурността.
 • S&T България участва в най-голямото събитие за Майчино-фетална медицина в България

  S&T България участва в най-голямото събитие за Майчино-фетална медицина в България

  В качеството си на Оторизиран дистрибутор на PHILIPS Healthcare за България, S&T взе участие в IV-тия Международен научен конгрес по Майчино-фетална медицина в хотел „Рила“ Боровец в периода 10-12 май 2019 г. С приноса си като Сребърен спонсор компанията подкрепи събитие, което съответства на най-високите изисквания на индустрията в европейски и национален план.
 • S&T Group - силата на синергията

  S&T Group - силата на синергията

  За S&T AG придобиването е допълнителна стратегическа стъпка в разширяването на бизнеса й с IoT Solutions в областта на Индустрия 4.0 и разширяване на софтуерните компетенции и капацитет на S&T Group. Ханес Нидерхаузер, главен изпълнителен директор на S&T AG, заявява: "Радвам се, че успяхме да сключим такава силно синергична сделка с придобиването на AIS."
Проекти
 • Ориентираният към човека изкуствен интелект в суперкомпютрите на Fujitsu и S&T България

  Ориентираният към човека изкуствен интелект в суперкомпютрите на Fujitsu и S&T България

  През 2019 г. сме свидетели на значителни темпове на растеж при използването на изкуствен интелект (AI) в медицината, търговията, промишлеността, услугите и други сектори. Дългогодишният опит на Fujitsu в областта на суперкомпютрите осигурява на компанията здравословната позиция да доставя на своите клиенти повече ползи от изкуствения интелект.
 • S&T България се радва на стабилен растеж - г-н Злати Петров, изпълнителен директор на S&T България за специализираното издание на Computerworld - ИТ Лидери

  S&T България се радва на стабилен растеж - г-н Злати Петров, изпълнителен директор на S&T България за специализираното издание на Computerworld - ИТ Лидери

  Computerworld: Как компанията ви отговаря на големите предизвикателства пред организациите и в публичния, и в корпоративния сектор в ерата на цифровата трансформация и как успявате да запазите интереса на потребителите за дългосрочно партньорство? г-н Злати Петров: На първо място е добрата информираност относно предметната област на приложенията, конкретните изисквания на нашите клиенти, средата, и на тази база постигане на ефективен анализ и оптимални проектни решения.
 • EPIQ на Philips - новата ера в най-високия клас ехография

  EPIQ на Philips - новата ера в най-високия клас ехография

  EPIQ представя най-мощната архитектура, използвана някога в ултразвуковата образна диагностика - тя засяга всички аспекти на акустичната аквзизиция и обработка, което ви позволява наистина да усетите еволюцията на ултразвука към една по дефинитивна модалност. S&T България оборудва множество български болници с EPIQ Ultrasound Machines.