Профил на компанията

S&T AG

S&T AG е един от лидерите в сферата на системната интеграция и предоставянето на комплексни ИТ решения в Централна и Източна Европа.

Компанията разполага с около 70 клона в 19 държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Германия, Македония, Черна гора, Австрия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехия, Унгария и Швейцария. Сферите на компетентност на S&T AG обхващат голямо разнообразие от професионални ИТ услуги, с основен фокус върху планирането, проектирането и експлоатацията на специфични за клиента решения, както и аутсорсинг, интеграция и консултации в ИТ сектора. В допълнение, S&T AG е доказан производител на широка гама от патентовани продукти – от PC и сървърен хардуер, през мобилни решения до високо специализирани системи, базирани на хардуер и софтуер.

Чрез своето международно присъствие и разнообразно портфолио S&T AG, предлага високотехнологични решения и специализирани услуги за своите клиенти в сектора на производството, телекомуникациите, публичния сектор, здравеопазването, финансовия сектор, както и енергетиката и комуналните услуги.

S&T България ЕООД

Технологии в услуга на бизнеса

S&T България ЕООД е създаденa в края на 1993 г. като дъщерна фирма на австрийското акционерно дружество S&T AG. Днес компанията разполага с четири търговски и сервизни центъра в страната – София, Пловдив, Бургас и Варна.

S&T България има доказан опит в проектирането, изграждането и внедряването на цялостни ИТ инфраструктурни решения за нуждите на частния бизнес и държавния сектор. Благодарение на своя дългогодишен опит, стабилната си партньорска мрежа и високо квалифициран екип, днес компанията е един от водещите системни интегратори в България.

Нашата експертиза обединява голямо разнообразие от висококачествени, ефективни и гъвкави решения в няколко ключови области:

  • Внедряване на цялостни инфраструктурни и хардуерни решения
  • Проектиране и интеграция на системни решения
  • Софтуерен и хардуерен съпорт
  • Инструменти и решения за съответствие с GDPR
  • Консултантски услуги
  • ИТ аутсорсинг

Наши стратегически партньори са водещи международни компании в сектора на информационните технологии: Dell EMC, Fujitsu, Hitachi Vantara, Oracle, Cisco, VM Ware, Citrix, IBM, Microsoft, Symantec, Checkpoint, Stormshiled, Wallix, Vectra, Airtight и др.

Това ни дава възможност да предложим комплексни и оптимални решения за разнообразните и динамично изменящи се нужди на съвременния бизнес.

Наши клиенти са някои от най-големите компании в публичния сектор, телекомуникациите, транспорта и съобщенията, банковия и финансов сектор, преработващата промишленост, комуналните услуги, здравеопазването и ритейл сектора.

Решения за здравеопазването

От началото на 2013г. S&T България е единствен дистрибутор и оторизиран сервиз на пълната гама продукти на Philips Healthcare за България. Ние предлагаме богато разнообразие от висококачествена медицинска апаратура, в това число - ултразвукови системи, рентгенови апарати, ядрено – магнитни резонанси, системи за образна диагностика в нуклеарната медицина, кардио-мониторни системи, информационни решения за медицината и пациентски монитори.

В допълнение, S&T България разполага с професионална сервизна мрежа със сервизни бази в София, Варна и Пловдив.

Нашият сервизен екип обединява обучени и сертифицирани от - Philips Healthcare инженерни специалисти, с дългогодишен опит и задълбочено познаване на медицинските технологии.

Това ни дава възможност да осигурим на своите клиенти пълно и ефективно гаранционно и след гаранционно обслужване на закупената от тях апаратура.