Факти и цифри

S&T AG

Година на основаване     1992
Годишен оборот     338 млн. евро (2013)
Дялов капитал     71,2 млн. евро
Служители     около 1.600
Регистрация     Prime Standard (German Stock Exchange)

Международно присъствие

Компанията разполага с около 70 клона в 19 държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Германия, Македония, Черна гора, Австрия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехия, Унгария и Швейцария.

S&T Bulgaria

Година на основаване     1993
Годишен оборот     5440 хил. евро(2013)
Служители     37
Ръководство     Злати Петров, Васил Минев
Седалище     С&Т България ЕООД
    бул. Искърско шосе 7
    Търговски център Европа, Сграда 6
    София 1528
    България
    Тел: +359 2 965 1710
    Факс: +359 2 975 1600
    snt@snt.bg
Клонова мрежа     Пловдив, Бургас, Варна

Основна сфера на бизнес
С&T България предлага разнообразие от специализирани ИТ решения:
  • Внедряване на цялостни инфраструктурни и хардуерни решения
  • Проектиране и интеграция на системни решения
  • Софтуерен и хардуерен съпорт
  • Консултантски услуги
  • Решения и приложения за нуждите на бизнеса
  • Аутсорсинг на IT процеси
  • Решения за здравеопазването

Членство в асоциации
  • Американска търговска камара
  • Австрийски бизнес клуб