Магнитно-резонансна образна диагностика

Високотехнологични и същевременно лесни за работа

Philips е водещ иноватор в областта на магнитно-резонансната образна диагностика. Компанията за пръв път представя на пазара 1.5T и 3.0T компактен магнит, паралелното изобразяване за бобини SENSE и излъчването от няколко източника MultiTransmit за 3.0T.
За повече информация последвайте линка