Оторизиран дистрибутор и сервиз на Philips Healthcare за България

От началото на 2013г. S&T България е единствен дистрибутор и оторизиран сервиз на пълната гама продукти на Philips Healthcare за България. Ние предлагаме богато разнообразие от висококачествена медицинска апаратура, в това число - ултразвукови системи, рентгенови апарати, ядрено – магнитни резонанси, системи за образна диагностика в нуклеарната медицина, кардио-мониторни системи, информационни решения за медицината и пациентски монитори.

Нашият сервизен екип обединява обучени и сертифицирани от - Philips Healthcare инженерни специалисти, с дългогодишен опит и задълбочено познаване на медицинските технологии.

Това ни дава възможност да осигурим на своите клиенти пълно и ефективно гаранционно и след гаранционно обслужване на закупената от тях апаратура.

Дистрибутор на Laerdal Medical за България

S&T България е дистрибутор в България на Laerdal  - един от водещите световни доставчици на медицинска симулация и оборудване за клинични обучения.  

Повече от шестдесет години след изобретяването на манекена за обучение по Сърдечно-белодробната реанимация (CPR) - Resusci Anne, Laerdal предоставя на глобалната общност за симулация в здравеопазването обучения по различни клинични задачи и високопрецизни манекенни продукти. 

Laerdal Medical започва мисията си в „Помощ за спасяването на човешки животи“ и се ангажира да разпространява своите продукти, технически услуги и образователни програми както сред здравни специалисти, така и сред непрофесионални общности.